Simental

Montofon
Ekim 28, 2015
Holstein
Ekim 28, 2015

Simental

Simental inekler süt verimi açısından iyi olan bir ırk olduğundan, yıllık süt verimi yaklaşık olarak 6000 litre civarındadır. Simental ineklerinin sütleri protein oranı açısından ise %3,5’lik bir değere sahiptir. Simental ineklerin süt kalitesi süt verimi yönünden dünyanın en verimli ineği olarak kabul edilen holstein ineklerine göre daha yüksek bir değere sahip bulunmaktadır.

Gerek et verimi gerekse süt verimi açısından önde gelen ırklardan bir tanesidir. Simental ırkına ayrıca “flecvieh” ismi de verilmektedir. Simental inekler, bulundukları iklim şartlarına kolay adapte olamalarında, hastalıklara karşı oldukça dayanıklı olamalarından ve döl verimi yüksek türlerden biri olduğu için, fazlasıyla tercih edilmektedir.