Holstein

Simental
Ekim 28, 2015
Jersey
Kasım 5, 2017

Holstein

Holstein, dünyanın en yüksek süt verimine sahip olan ineğidir. Bu tartışmasız olarak bütün üreticiler tarafından kabül görmüştür. Bu inek ırklarının süt verimi yıllık yaklaşık olarak 6500-7000 litreye kadar olabilmektedir. Özel yetiştirilmiş özel ırklarda yıllık süt veriminin 10.000 litre kadar olduğu bilinmektedir.

Anavatanı Hollanda olan ve ülkemizde de yaygın olarak beslenmekte olan Holstein ineklerinin diğer bir ismi de renklerinden dolayı, “Siyah Alaca”dır.Ülkemizde de yetiştirilmekte olan holstein ineklerinin en çok yetiştirildiği ülkeler ise, anavatanı olan Hollanda, Kanada, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdir. Fakat dünyadaki neredeyse tüm ülkelerde bulunmaktadır.